Lampionnen

De tradities van Sint Maarten, lampionnenoptocht

Op de avond van 11 november, de dag die aan Sint Maarten is gewijd, trekken kinderen met zelfgemaakte lampionnen langs de deuren. De tradities van Sint Maarten, lampionnenoptocht hoort er zeker bij. Het zelf knutselen van de lampionnen stimuleert creativiteit en het samen komen van de gemeenschap. Kinderen zingen Sint Maarten-liedjes in ruil voor snoepgoed, een traditie die lijkt op het Amerikaanse ‘trick-or-treat’ tijdens Halloween. De tradities van Sint Maarten, lampionnenoptocht.

Het delen van Sint Maarten

Het delen is een centraal thema. In sommige regio’s wordt ‘het Sint Maarten‘ gedeeld, waarbij grote broden in de vorm van een man worden gebakken en verdeeld onder de armen. Dit symboliseert het delen van de mantel en de gedachte dat welvaart iets is wat je hoort te delen met wie het minder heeft.

Vuur en verhalen

In bepaalde streken worden vreugdevuren ontstoken om het feest te vieren en de donkere nachten van november te verlichten. Dit vuur staat symbool voor hoop en het licht dat Sint Maarten in het leven van de bedelaar bracht. Rondom deze vuren komen mensen samen om verhalen te vertellen en de gemeenschapszin te versterken.

Sint Maarten in de moderne tijd

De tradities van Sint Maarten, lampionnenoptocht

Sint Maarten is meer dan alleen een feestdag; het is een gelegenheid die de gemeenschap samenbrengt en de nadruk legt op het belang van delen en zorgzaamheid. In een wereld die steeds individualistischer lijkt te worden, biedt Sint Maarten een moment van reflectie op de waarden van solidariteit en medemenselijkheid. Het feest past zich aan moderne tijden aan, maar de kernboodschap van delen en licht verspreiden blijft ongewijzigd.

Kinderen komen aan de deur

Tijdens Sint Maarten gaan kinderen, vaak vergezeld door hun ouders, met zelfgemaakte lampionnen langs de deuren in hun buurt. Ze zingen speciale Sint Maarten-liedjes die vaak gaan over het delen en over Sint Maarten zelf. In ruil voor het zingen van deze liedjes, krijgen de kinderen snoep of soms fruit van de huiseigenaren. Het is een soort ruilhandel: een liedje voor een traktatie. Deze traditie lijkt op ‘trick-or-treating’ van Halloween, maar heeft een nadrukkelijkere boodschap van delen en vriendelijkheid.

Daarnaast worden er in sommige steden en dorpen optochten georganiseerd, waarbij kinderen en volwassenen samen met hun lichtjes door de straten trekken. Dit wordt vaak gevolgd door een samenkomst waar verhalen worden verteld over de heilige Martinus en waar soms ook spellen worden gespeeld en gezamenlijk wordt gegeten.

De viering van Sint Maarten is een warme en gezellige gelegenheid die gemeenschapszin en genereusheid bevordert, vooral gericht op kinderen om het belang van delen te leren en te ervaren.

Nieuwe artikelen! Meer van ons! Alleen voor jou!

Watervallen Krka
Vakantie in buitenland

Split, Kroatië – een cultureel juweel

Split, met zijn eeuwenoude geschiedenis en prachtige architectuur, is een stad die je meteen betovert. Het hart van de stad wordt gedomineerd door het Paleis